Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Aktuality

Aktuality


SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Datum konání: 19. 6. 2021

Sběr nebezpečného odpaduSběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 19. června 2021.

Sběrná místa:

  • Sebranice, parkoviště za KD – 8.00 hod.
  • Pohora, u kapličky – 8.20 hod.
  • Pohora, u kontejneru proti čp. 224 – 9.00 hod.
  • Kaliště, u pomníku – 9.20 hod.
  • Vysoký Les, u kapličky – 9.50 hod.

Prosíme občany, aby odpad odevzdávali ve svozový den přímo zaměstnancům odborné firmy. Hromady odpadu jsou až do doby odstranění černou skládkou.

Do nebezpečného odpadu patří:

Ledničky, mrazničky, trouby, sporáky, televizory a jiná podobná zařízení, podlahové krytiny, keramika, plastové předměty, hračky, akumulátory, olejové filtry, hadry, oleje, tuky, léky, monočlánky, nádoby od barev, lepidel, ředidel, rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, spreje, zářivky, výbojky.

Do nebezpečného odpadu nepatří:

Zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára, azbest, dřevo, pneumatiky, železo a barevné kovy.


Autor: Obec Sebranice Publikováno 18. 6. 2021 8:50

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ

Datum konání: 10. 6. 2021

Třídění odpaduDěkujeme občanům za to, že třídí odpad. Osvědčení o úspoře emisí naleznete níže:

Zobrazit osvědčení o úspoře emisí


Autor: Obec Sebranice Publikováno 8. 6. 2021 10:27

UPOZORNĚNÍ NA ZAPLACENÍ POPLATKU ZA ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU

Datum konání: 30. 6. 2021

Poplatek za odvoz domovního odpaduUpozorňujeme občany, kteří si splátku poplatku za odvoz domovního odpadu rozdělili na dvě části, že do konce června, tj. do 30. 6. 2021, je splatná druhá část poplatku. Splátku je možné uhradit hotově do pokladny obce nebo převodem na účet obce č. 1217273389/0800, variabilní symbol číslo domu.

Současně upozorňujeme, že v případě požadavku osvobození třetího a dalšího dítěte z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození (potvrzení o studiu), a to u všech nezaopatřených dětí, které ukončily základní školu a poplatník u nich žádá osvobození od poplatku, a to do věku 26 let. Pokud potvrzení o studiu nebude doloženo do 30. 6 2021, nemůže být dítě osvobozeno a budeme požadovat zaplacení poplatku v plné výši. Potvrzení je možné zaslat na e-mail: obec@sebranice.cz nebo donést na Obecní úřad.


Autor: Obec Sebranice Publikováno 31. 5. 2021 16:29

ČIPOVÁNÍ POPELNIC BUDE POKRAČOVAT V SOBOTU 17. 4. 2021

Datum konání: 17. 4. 2021

Čipování popelnicVážení občané,

i zítra, v sobotu 17. dubna 2021, bude obec Sebranice pokračovat v čipování popelnic. Děkujeme Vám, že Vaše neočipované popelnice necháte prázdné a před svými domy. Plechové popelnice mají čipy přivrtány po straně popelnice, plastové popelnice mají oranžový čip v levém rohu pod lemem.

Děkujeme za spolupráci. 


Autor: Obec Sebranice Publikováno 16. 4. 2021 13:29

ČIPOVÁNÍ POPELNIC PROBĚHNE 16. 4. 2021

Datum konání: 16. 4. 2021

Čipování popelnicVážení občané,

tento pátek, 16. dubna 2021, proběhne avizované čipování popelnic. Popelnice musí být označeny číslem popisným. Vlastníky nádob žádáme, aby popelnice po jejich výsypu neuklízeli dokud nebudou očipovány.

Děkujeme za pochopení.


Autor: Obec Sebranice Publikováno 13. 4. 2021 15:00

POPLATKY 2021

Datum konání: 9. 4. 2021

Poplatky 2021Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a za držení psů v roce 2021, aby tak učinili co nejdříve. Splatnost byla 28. 2. 2021.


Autor: Obec Sebranice Publikováno 30. 3. 2021 11:19

ČIPOVÁNÍ POPELNIC

Datum konání: 12. 3. 2021

Čipování popelnicVážení občané,

v letošním roce bude probíhat čipování popelnic. To bude 1. krok. Z tohoto důvodu Vás žádáme o sdělení množství popelnic na daném čísle popisném, objemu nádob a z jakého jsou materiálu, abychom mohli čipy zakoupit. Požadované informace nám sdělte prostřednictvím e-mailu (obec@sebranice.cz), telefonicky (tel.: 461 745 133) nebo osobně v úředních hodinách Obecního úřadu (PO a ST: 7.–11.30, 12.30–17.00 hod.) do 10. 3. 2021. Bez čipu nebudou popelnice odváženy.

2. krok: Označte si popelnice k očipování číslem popisným. 3. krok: Registraci si zajistí svozová firma, Technické služby Hlinsko. O datu registrace budete všichni včas informování. Bude to znamenat, že popelnice budou všechny vystaveny k registraci i když budou prázdné.


Autor: Obec Sebranice Publikováno 1. 3. 2021 16:04

POPLATEK ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU A ZA DRŽENÍ PSŮ

Datum konání: 28. 2. 2021

Poplatek za svoz komunálního odpaduVážení občané,

od 1. 1. 2021 vybíráme poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a za držení psů. Splatnost poplatků je 28. 2. 2021. Poplatky je možné zaplatit převodem na účet obce č. 1217273389/0800, var. symbol – číslo domu, složenkou či hotově na Obecním úřadě.

Poplatek za odvoz domovního odpadu je 650 Kč za osobu.

Osvobození:
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2) Od poplatku se dále osvobozuje poplatník:
a) který je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti, které se připravuje na výkon budoucího povolání až do věku 26 let;
b) který je po dobu celého kalendářního roku umístěn v zařízení lůžkové zdravotní péče nebo v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v odst. 1 tohoto článku nebo ve výkonu trestu po celou dobu jejich pobytu v zařízení;
c) s místem pobytu v sídle ohlašovny, pokud se celoročně zdržuje mimo území obce a jehož pobyt není znám;
d) který se v obci nezdržuje a podílí se na úhradě nákladů na odpady někde jinde.

3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen doložit ve lhůtě do 90 dnů ode dne jejich vzniku.

4) V případě, že poplatník nesplní povinnost doložit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

V případě požadavku osvobození třetího a dalšího dítěte z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození (potvrzení o studiu), a to u všech nezaopatřených dětí, které ukončily základní školu a poplatník u nich žádá osvobození od poplatku, a to do věku 26 let.

 

Poplatek za psy platí držitel psa s trvalým pobytem v obci. Poplatek se platí za psy starší tří měsíců a je splatný nejpozději 28. 2. 2021. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 260 Kč, za jednoho psa drženého v obecních bytových domech 1000 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v obecních bytových domech 1500 Kč. Pes musí být označen známkou, kterou obdržíte na OÚ.


Autor: Obec Sebranice Publikováno 3. 2. 2021 8:15


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.sebranice.cz

Registrujte se zde

WebArchiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Návštěvnost stránek

592176