Drobečková navigace

Domů > Pro rodiče > Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

1. Přijímací řízení do mateřské školy

 • termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s OÚ (v době od 2.5. do 16.5.)

O termínu zápisu je veřejnost informována:

 • prostřednictvím vyvěšených plakátů
 • zprávou v místním Zpravodaji

O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy vždy ve správním řízení do 30 dnů od podání žádosti o přijetí.

V případě, že počet přihlášených dětí přesáhne kapacitu školy, rozhoduje ředitelka školy podle kritérií.

Tato kritéria jsou závazná.

 

Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé.

Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – (zkušební dobu tří měsíců), a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

 

2. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy

a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • dítě bez omluvy zástupcem do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra

Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou školy a učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.

 

3. Dítě do mateřské školy potřebuje

 • přezůvky, nejlépe s ortopedickou výstelkou a pevnou patou
 • oblečení na převlečení do herny
 • náhradní oblečení na pobyt venku včetně vhodné obuvi
 • náhradní spodní prádlo (pro převlečení v případě potřeby)
 • pyžamo na odpolední odpočinek na lehátko - malé děti
 • velké balení papírových kapesníků
 • pláštěnku, gumáky

 

http://www.sebranice.cz/

Logo knihovny.png

Lit._cvp.png Lit._map.png

 

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Návštěvnost stránek

017764