Drobečková navigace

Domů > Pro rodiče > Školní řád

Školní řád

Mateřská škola Sebranice, okres Svitavy

Sebranice 40, 569 62

 

Čj. : 17/35

Školní řád

Vydal:

Ředitelka mateřské školy  Mokrejšová Jana

Účinnost:

od 1. 9. 2017

Platnost:

do ukončení platnosti

Závaznost:

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Sebranice, okres Svitavy

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí vždy na začátku školního roku

 

Škola: Mateřská škola Sebranice, okres Svitavy

Školní řád mateřské školy

Č.j.: 17/35

Účinnost od: 1. 9. 2017

Spisový znak:

Skartační znak: S10

Změny: Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

             Vzdělávání dětí nadaných.

             Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

             Povinné předškolní vzdělávání.

 

Ředitelka školy: Jana Mokrejšová, Dis.
Adresa:
Sebranice 40, 569 62 Sebranice
Mobil: +420 731 612 045
E-mail: ms.sebranice@seznam.cz
Web:
www.sebranice.cz/materskaskola

 

Ředitelka Mateřské školy Sebranice, okres Svitavy v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole  Sebranice, okres Svitavy  a aktualizací reaguje na novelu školského zákona č. 178/2016

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne: 15. 8. 2017

 

Otevřít školní řád MŠ

 

 

http://www.sebranice.cz/

Logo knihovny.png

Lit._cvp.png Lit._map.png