Drobečková navigace

Domů > O nás > Časový rámec dne

Časový rámec dne

6.15 - 8.30

Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené  pedago-gickými pracovníky, zaměřené především na hry a zájmovou činnost, tělesné aktivity.

8.30 - 9.00

Svačina

9.00 - 9.30

Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí,  na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, tělovýchovná řízená aktivita.

9.30 - 9.45

Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

9.45 - 11.45

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy).

11.45 - 12.30

Oběd a osobní hygiena dětí

12.30 - 14.30

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.30 - 16.15

Volné činnosti a aktivity dětí, individuální práce se zaměřením na prohloubení nebo zažití získaných vědomostí a poznatků (návaznost na RČ) hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

 

http://www.sebranice.cz/

Logo knihovny.png

Lit._cvp.png Lit._map.png