Výroba železa

HISTORICKÝ VÝVOJ ŽELEZÁŘSTVÍ

Počátky zpracování železa lze vysledovat již dávno před rokem 3000 př. n. l. na území východního středomoří, kdy se jednalo o železo meteriotického původu, nebo náhodně vyrobené jako vedlejší produkt při výrobě mědi. Samotná výroba železa z rud je doložena mezi 3. a 2. tis. př. n. l., ale stále jen na území východního středomoří.Do Evropy se znalost výroby železa dostávala přes Středomoří, Makedonii, dnešní severní Jugoslávii a do východních podhůří Alp, odkud se pak volně šířila do ostatních částí Evropy. Na naše území se znalost zpracování železa dostala až v halštatském období, okolo 8.st. př. n. l.

PROCES VÝROBY

V moderní technice se většina železa vyrábí tavením rud v koksových vysokých pecích, kdy je hlavním produktem surové železo v tekutém stavu, ale s vyšším obsahem uhlíku (3-5 %) a nežádoucích prvků. Tento produkt je velice tvrdý a křehký, proto se dále zpracovává v tzv. konvertorech metodou zkujňování (oduhličení), výsledkem je kujné železo nebo ocel. Tato metoda se pro svou složitost nazývá nepřímou redukcí.
Redukuje-li se však ruda při nižších teplotách, NEPŘEJDE NIKDY DO TEKUTÉHO STAVU a pojme jen nepatrné procento uhlíku. Železo se po nějaké době tavení shromáždí v určité části pece a za příhodných podmínek se svaří v železnou houbu. Touto nepřímou redukcí, bylo vyráběno železo od nejstarších dob, až do 16/17. st., kdy bylo nahrazeno produktivnějším vysokopecním průmyslem. Produkty získané přímou metodou jsou výborně kujné a obsahují minimální množství škodlivých prvků (mangan, fosfor, síra…).
Z toho vyplývá, že výsledek je nikoliv tekoucí roztavený kov, ale nevzhledný spečenec části kovu, strusky a zbytků paliva v pevném, těstovitém stavu, označovaný jako houba. Tento polotovar je nutné ještě dále kovářsky zpracovávat, aby se odstranila nežádoucí struska a jednotlivé kousky železa mohly být kovářsky svařeny do požadovaného polotovaru.

Pokusné tavby

Tavby probíhají v rekonstuovaném typu pece podle archeologického nálezu laténské huti v Podbořanech.

Samotná tavba v tomto typu zařízení trvá okolo 7 hodin, spotřebuje se při ní okolo 10 kg železné rudy a 25 kg dřevěného uhlí. Po celou dobu tavení je nutné uměle přivádět množství vzduchu, podporující hoření, děje se tak koženými měchy. Zařízení je třeba postavit s dostatečným časovým předstihem, aby stihlo dokonale proschnout. Při stavbě pracujeme s jílovito-sprašovou zeminou, do které přidáváme slámu pro lepší soudržnost a směs ostříme pískem, pro lepší žáruvzdorné vlastnosti.
Tavba je rozdělena do tří fází:

  • předehřev, předehřívání pece pouze dřevěným uhlím
  • aktivní období, přidáváme střídavě dřevěné uhlí a železnou rudu ve stejném váhovém poměru
  • závěrečná část tavby, děje se tak bezprostředně po ukončení vsázky a dmýchání, či po několika hodinovém chladnutí v redukční atmosféře.

Jedná se o autorský text. Při jeho použití použijte referenční odkaz na tento web.
Autor: Spolek archaických nadšenců, o.s.

Fotografie z redukce železné rudy.

Redukce železné rudy Sebranice (1).jpgRedukce železné rudy Sebranice (3).jpgRedukce železné rudy Sebranice (15).jpgRedukce železné rudy Sebranice (18).jpg

Menu

RUČNĚ TKANÉ PLÁTNO - nabídka zboží

Zhotovíme vám ručně tkané plátno podle vašich představ. Vhodné do muzeí jako doplněk expozic, rekonstrukce místních barevných šerek.

Osnova lněná, možnost  útku ze lnu, vlny nebo bavlny. Šíře plátna 60 cm, zakončení uzlíky. 

Cena za 50 cm délky je
700,- Kč.

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

21. 8. Johana

Zítra: Bohuslav

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

Kudy z nudy

kudyznudy-RGB.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Burza filantropie

Návštěvnost stránek

053866