Uhlířství

Výroba dřevěného uhlí v Milíři

Samotný proces výroby dřevěného uhlí v milíři není nikterak složitý. Jedná se o suchou destilaci, tudíž zahřívání dřeva bez přístupu vzduchu, kdy se uvolňuje voda a další plyny (metan, CO2,...) a vzniká dřevěné uhlí. Čas pálení se pohybuje podle velikosti milíře, v našem případě se jednalo o velice malý typ s dobou pálení 5 dní. Pálení předcházely dvoudenní přípravné práce - štípání dřeva, získávání drnového a hliněného krytu, příprava podkladu, samotná stavba dřevěného milíře a nanášení drnového a hliněného pláště. Milíř byl zapálen v horní části pomocí svislého středového kanálu (krále) vsypáním žhavých uhlíků a rozhoření napomáhaly dva nadzemní protilehlé kanálky. Přísun vzduchu pro rovnoměrné zuhlení byl po dobu pálení dle potřeby regulován tvořením a ucpáváním průduchů v plášti milíře.
Po 5. dni pálené poklesla výška milíře na 1/3 původní velikosti a milíř již neprodukoval žádný kouř, pouze krásně voněl. To bylo znamení k úkončení pokusu. Přistoupilo se k rozebrání hliněného plástě a rozhrnutí vzniklého dřevěného uhlí na okolní plochu. Uhlí muselo být na žhnoucích místech pravidelně kropeno vodou, aby se zabránilo vznícení. Po vychladnutí bylo uhlí napytlováno a připraveno k transportu.

Jedná se o autorský text. Při jeho použití použijte referenční odkaz na tento web.
Autor: Spolek archaických nadšenců, o.s.

Fotografie z pálení milíře v Jičíně v roce 2009.

Milíř Uhřínov 2007 (2).jpgMilíř Uhřínov 2007 (8).jpgMilíř Uhřínov 2007 (15).jpgMilíř Uhřínov 2007 (17).jpg

Menu

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury - prodej knihy

I .jpg

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury - prodej knihy

II.jpg

Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury - prodej knihy

III.jpg

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

kudyznudy-RGB.jpg

               Projekty 

 „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Návštěvnost stránek

060457