Sklizeň a zpracování obilí

 

V oblasti pěstování obilí jsme se zaměřili na dlouhoklasé žito, jehož sláma se dá použít na výrobu došků, což jsme si vyzkoušeli na pokrytí střechy rekonstrukce pravěké polozemnice. Menší část úsilí věnujeme ostatním obilovinám – starým odrůdám pšenice jednozrnky a dvouzrnky, klasické pšenici a ječmenu. To vše jen za pomoci ručního nářadí mimo orby. Na našem políčku pěstujeme nejen obiloviny, ale i pohanku, a v malé míře i konopí seté technické, za účelem získání vláken ze stonku na spředení a semen.

 

Problematiku pěstování dlouhoklasého žita jsme detailně popsali v publikaci „Příběh obilí“ , která je dostupná v některých knihovnách.

Menu

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury - prodej knihy

I .jpg

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury - prodej knihy

II.jpg

Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury - prodej knihy

III.jpg

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

kudyznudy-RGB.jpg

               Projekty 

 „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Návštěvnost stránek

060297