Hrnčířství

Stavba hrnčířské pece

Na stavbu pece je potřeba vytvořit speciální směs z hlíny a slámy. My jsme namíchali 60% spraše, 40% jílu s nasekanou slámou, vodou a pískem. Stavba začíná vytvořením kanálů topeniště. Kanály kopírují tvar kruhu a na jedné straně vyúsťují do předpecní jámy. Vnější šířku pece jsme zvolili 1300 mm, výšku pece 1100 mm. V další fázi byl vytvořen rošt pece. Jeho tloušťka je 100 – 120 mm. Poté co byl rošt uložen na topné kanály, začala se po obvodu pece postupně klenout kopule. Tloušťka stěny byla 120 – 150 mm. Když materiál roštu dostatečně ztuhl, byly v něm vytvořeny průduchy, kterými při výpalu prochází oheň ke keramice. Po dovršení kopule do konečného tvaru byl v zadní části vytvořen otvor pro vkládání a vyjímání keramiky z pece a v horní části otvor pro odvod spalin. Pec byla po měsíci vysychání připravena k výpalu keramiky.

Jedná se o autorský text. Při jeho použití použijte referenční odkaz na tento web.
Autor: Spolek archaických nadšenců, o.s.

Fotografie ze stavby pece.

Stavba keramické pece Sebranice 2007 (1).jpgStavba keramické pece Sebranice 2007 (7).jpgStavba keramické pece Sebranice 2007 (10).jpgStavba keramické pece Sebranice 2007 (11).jpg

Výpal keramiky

K topení v tomto druhu keramické pece je nejvhodnější použít tenká smrková polena. Proces výpalu začíná řádným uložením vyschlé keramiky do pece. Teplota výpalu bude totiž v různých částech pece odlišná, proto je nutné dbát na to již při rozmísťování keramiky. Zvolili jsme si redukční výpal, proto je nutné nádoby vyplnit pilinami a štěpkami, aby byla tmavá barva po celé nádobě rovnoměrná. Takto vyplněné se překrývají dalšími nádobami dnem vzhůru. Reduční výpal znamená že se do povrchových vrstev keramiky usadí uhlík, ten zde zajišťuje větší odolnost vůči vodě a celkově zpevní povrch keramiky. Připravená pec i s keramikou je ale plná mechanicky vázané vody, proto je nutné začít topit před pecí, aby se nádoby uvnitř pece pozvolně ohřály a dosušily. Mezitím co se pec a také keramika pozvolně prohřívá je oheň přisouván blíž k peci a po nějaké době i dovnitř topeniště. Palivo musí být přikládáno tak, aby byl zajištěn stálý přístup vzduchu do pece. Po osmi hodinách topení a postupného zvyšování teploty bylo v peci dosaženo 927 °C, což je pro výpal keramiky v pravěkých obdobích velmi uspokojivé. Aby došlo k redukčnímu výpalu bylo nutné, aby teplota v peci klesla pod 700 °C (to je hodnota kdy už nevyhořívá uhlík). Toho jsme dosáhli úplným zacpáním topeniště dřevem. Když teplota klesla na požadovanou hodnotu, všechny otvory pece byly ucpány. Uvnitř pece dochází k hoření bez přístupu vzduchu a také pomalu chladne. Po dvou dnech jsme pec otevřeli a vyjmuli ještě teplou vypálenou keramiku. Keramika má leskle černou až stříbrnou barvu. Tento výpal jsme již několikrát opakovali, pokaždé s dobrým výsledkem.

Jedná se o autorský text. Při jeho použití použijte referenční odkaz na tento web.
Autor: Spolek archaických nadšenců, o.s.

Fotografie z výpalu keramiky.

Výpal keramiky Sebranice 2007 (1).jpgVýpal keramiky Sebranice 2007 (4).jpgVýpal keramiky Sebranice 2007 (9).jpgVýpal keramiky Sebranice 2007 (25).jpg

Menu

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury - prodej knihy

I .jpg

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury - prodej knihy

II.jpg

Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury - prodej knihy

III.jpg

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

kudyznudy-RGB.jpg

               Projekty 

 „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Návštěvnost stránek

060369