Železnice

ŽELEZNICE

Roku 1910 byl vypracován C.K.dráhami návrh železniční trati spojující Litomyšl s Poličkou. Trať měla procházet z Litomyšle obcemi Osík, Dolní Újezd, Horní Újezd, Sebranice, Střítež do Poličky. Pro obec Sebranice byla plánována nejbližší stanice u kapličky na Kněžství (místní název). Z dosud nezjištěných důvodů se výstavba tratě neuskutečnila a mezi městy je bohužel stále jenom silniční spojení. Předpodkládaným důvodem odkladů stavby byl začátek první a pak následně i druhé světové války. Tento projekt byl totiž díky svým velkým viaduktům dosti finančně náročný na svou dobu. Dráhy měli dokonce s majiteli smluvené pozemky pro železniční stať.

V současné době najdete u Pomníku železnice v místě kde měla stát stanice Sebranice panel Naučné stezky Sebranice v historii a současnosti. Panel informuje o plánované železnici.

Plány železnice Litomyšl-Polička (6).jpgPlány železnice Litomyšl-Polička (1).jpgPlány železnice Litomyšl-Polička (2).jpgPlány železnice Litomyšl-Polička (3).jpg

POMNÍK ŽELEZNICE

Na svátek sv. Václava 28.9.2007 při oslavách 660 let první písemné zmínky o obci Sebranice byl odhalen a slavnostně vysvěcen pomník neexistující železniční trati směr Litomyšl - Polička. Pomník stojí v místech plánované železniční stanice "Sebranice".

Pomníkem je železniční trať dlouhá 4090 mm s klasickým rozchodem 1435 mm. Byla přeměřena komisařem agentury Dobrý den z Pelhřimova a byla shledána nejkratší funční železniční tratí v ČR a je zapsána do České knihy rekordů. Trať vybudoval Spolek archaických nadšenců v roce 2007 jako upomínku na rozsáhlý projekt železniční tratě spojující Litomyšl s Poličkou, který se ale bohužel nerealizoval.

Spolek archaických nadšenců na památku této geniální ,nikdy neuskutečnitelné myšlenky ,vytvořil nejdříve i menší pomník a umístil ho hned vedle kapličky. Na připomenutí uběhnuvšího století od objevení se této jedinečné myšlenky byl pomník vztyčen 20. ledna roku 2007 za přítomnosti všech členů SANu.

Ve Fotogalerii naleznete fotografie ze stavby kolejí.

Fotogalerie z odhalení kolejí

Pomník železnice Sebranice 2007.jpgPomník u kapličky Sebranice.jpg

STAVBA ŽELEZNIČNÍ STANICE PŘI PŘÍLEŽITOSTI OTEVÍRÁNÍ NAUČNÉ STEZKY 28.9.2008

Stavba železniční stanice Sebranice 2008.jpg
28.9.2008 na svátek svatého Václava bylo u pomníku železnice živo. Byla totiž započata stavba železniční stanice. Bohužel po několika hodinách stavby se zjistilo, že je objekt je špatně zaměřen a stavba byla rozebrána.

Vztyčení I. železniční značky na trati Litomyšl - Polička 27.8.2007

Nedaleko plánované železniční stanice "Sebranice" ve směru na Horní Újezd členové SANU v podvečer dne 27. srpna 2007 vztyčili I. železniční značku na této železniční trati.

Ale z nevysvětlitelných důvodů členové SANU tuto značku ještě téhož dne odstranili. Její podoba se zachovala alespoň na několika dobových fotografiích.

Vztyčení 1.železniční značky Sebranice 2007 (1).jpgVztyčení 1.železniční značky Sebranice 2007 (2).jpgVztyčení 1.železniční značky Sebranice 2007 (3).jpgVztyčení 1.železniční značky Sebranice 2007 (4).jpg

Přednáška SAN o železnici 24.3.2007

Návštěvníci divadelního představení 24.3.2007 byli seznámeni při představení s plány výstavby železniční trati Litomyšl- Polička a s jejím provozem.

Blaník (Jaro je zpátky 2007) (1).jpgBlaník (Jaro je zpátky 2007) (2).jpgBlaník (Jaro je zpátky 2007) (3).jpg

NÁHODNÝ NÁLEZ KILOMETROVNÍKU

Nález kilometrovníku 2007 (5).jpg
Byl nalezen kilometrovník nikdy nepostavené tratě! Na kraji pole v Horním Újezdě. N kilometrovníku je číslo 10.9, které nejspíše podle našich odhadů značí ozdálenost od Litomyšle směrem na Poličku v kilometrech. Je až s podivem, že je zachovalý a v dobrém stavu. Záhadou ale zůstává jak se mohl dostat kilometrovník do míst, kde se železnice terve plánovala. Ono číslo 10.9 opravdu odpovídá vzdálenosti z Litomyšle do Horního Újezdu. Kilometrovník našel náhodou místní pan učitel když se vracel zkratkou přes pole se školy domů.

Kilometrovník je nyní umístěn poblíž místa nálezu.

Menu

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury - prodej knihy

I .jpg

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury - prodej knihy

II.jpg

Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury - prodej knihy

III.jpg

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

kudyznudy-RGB.jpg

               Projekty 

 „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Návštěvnost stránek

060369