Zpracování lnu

 

Len setý byl odpradávna velice důležitou plodinou. Stonek se zpracovával pro vlákna používaná k výrobě plátna, ze semen se lisoval lněný olej, sloužila i jako přídavek do potravin i jako léčivo. I odpad ze zpracování našel využití – lněné pokrutiny jako opad při lisování se zkrmovaly dobytku, pazdeří a koudel, to je odpad při zpracování stonku a vláken, sloužily jako tepelná izolace.

Bohužel do všeho zasahuje politika a peníze, takže i tak tradiční plodina českých polí, jako byl len, z naší krajiny zmizela. Len přadný úplně, len olejný zůstal jen na několika málo hektarech.

Náš spolek si vzal za cíl vyzkoušet pěstování a zpracování lnu od přípravy půdy po utkání plátna.

První rok bylo oseto políčko větší částí přadným, část olejným lnem, celkem 20 m2.

Druhý rok byl zaset jen přadný len a to na rozloze 1 aru. Všechny práce mimo orby byly  prováděny za pomoci ručního nářadí. Struktura půdy je pro setí co nejjemnější , setí provedeno ručně na široko 1.5. Po vzejití a vlastně celou vegetační dobu bylo políčko ručně zbavováno plevele. Pěstování bylo použití chemických prostředků. Sklizeň proběhla 7.8. ručně vytrháním, stonky i se semeny uloženy k vysušení na půdu. Z části stonků odstraněny tobolky použitím drhlenu, část ponechána v suchu a temnu na půdě. Stonky bez tobolek ponechány rozloženy na trávě za účelem vyrosení, to je přirozený způsob narušení stonku pro snadnější odrolení pazdeří a uvolnění vlákna. Tyto stonky jsou používány při našich akcích jako cvičný materiál, kdy se stonky rozlámou na lamačce a na hřebenu (vochlí) se vyčeše vlákno. Toto vlákno, které získáme i z ostatních vyrosených stonků, využijeme ke spředení na kolovratu a ze  spředených nití utkáme na tkalcovském stavu  plátno a z něho ušijeme nějakou část oděvu.

 

 

Menu

 

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

29. 9. Michal

Zítra: Jeroným

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

Kudy z nudy

kudyznudy-RGB.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

 

Návštěvnost stránek

055836