SPOLEK ARCHAICKÝCH NADŠENCŮ

O SANU

Spolek archaických nadšenců se věnuje praktickému přiblížení historie, jak té nejstarší, tak i té nedávno minulé. Z období pravěku se zabýváme praktickými pokusy s výrobou železa, dřevěného uhlí, keramiky, výrobou textilu, zemědělstvím, stavbou obydlí a ostatními dříve běžnými činnostmi našich předků. Do časů nedávno minulých jsou zasazeny naše kulturní recesistické akce, ale i vážně míněné snahy o zachování odkazu Rakousko uherské monarchie a období 1. ČS republiky. Dalším zaměřením je obnova zaniklých kaplí ve Vysokém lese a záchrana lidové architektury Českomoravského pomezí.


Spolek archaických nadšenců se snaží o zachování dnes již zapomenutých řemesel spojených se zpracováním slámy, vlny, lnu atd. Další náplní je také pořádání kulturních akcí s různým zaměřením.

SVĚTNICE Č.P.8

Bývalá prodejna Smíšeného zboží č.p.8 Sebranice u Litomyšle. Světnice Č.P.8 slouží k pravidelnému konání seminářů s výukou různých řemesel pod vedením zkušených lektorů a řemeslníků.

3.6.2012 jsme Světnici č.p.8 slavnostně otevřeli. (Slavnostní vysvěcení, Seminář techniky razítkování s "mezidechem", koncert písničkářky Lucie Redlové, doprovodná výstava fotografií)

POLYGONÁLNÍ STODOLA Mikšíkův statek Trstěnice č.p.56

Od roku 2018 slouží veřejnosti dokončená polygonální stodola v Trstěnici. Slouží ke konání kurzů, kde se vyučují stará řemesla. Je to prostor pro výrobu došků a uskladnění plodin.

SPOLEK ARCHAICKÝCH NADŠENCŮ je partnerem s finančním příspěvkem v projektu, realizovaného pod Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s., "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska " r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. 

Registrační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577

Mikroprojekt  z Euroregionu Glacensis s názvem

„Venkovské tradice- popularizace řemesel a lidových zvyků“

registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000930

Informace o mikroprojektu:

Projekt je zaměřen na problematiku uchování, prezentace a popularizace mizejících lidových řemesel a tradic, charakteristických pro region českého i polského příhraničí. Realizátory projektu je Spolek archaických nadšenců a Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Hlavními aktivitami projektu je částečná obnova předem vybraných lidových staveb, společné pořádání specializovaných pracovních dílen a oslav dožínek, které budou probíhat paralelně na české i polské straně hranice. Projekt je realizovaný v roce 2017 a 2018.

 Aktivity  mikroprojektu:

 1. Obnova lidové stavby - polygonální stodoly
 2. Specializované pracovní dílny - workshopy
 3. Oslavy dožínek

Mikroprojekt s názvem „Venkovské tradice- popularizace řemesel a lidových zvyků“  je realizovaný z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu  Interreg  V-A Česká republika – Polsko. 

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

AKTIVITY V ROCE 2007 - 2013

V současné době pokračujeme a rozvíjíme aktivity, které jsme započali v roce 2007 v projektu Za prastarými řemesly. Akce pořádané Spolkem archaických nadšenců se zaměřují na oživení všedních nejen pravěkých řemesel a činností. Pole působnosti zahrnuje výrobu a výpal keramiky, výrobu a zpracování železa, pečení chleba, zpracování obilovin a slámy, stavbu obydlí, výroba dřevěného uhlí, zpracování vlny a lnu, atd. Naše výsledky a postupy publikujeme v odborných článcích.

V roce 2012 byl zahájen provoz Centra řemesel v budově č.p.8 v Sebranicích.

Veškeré naše aktivity jsou otevřeny široké veřejnosti. Jste srdečně vítáni.

Výroční zpráva SAN, o.s. rok 2011

PROJEKT USKUTEČNĚNÝ V ROCE 2009

Sečení_obilí_Sebranice_2_7_2009_(6).jpg
Za prastarými řemesly II - Pěstování, sklizeň a využití obilí v minulosti.

V roce 2009 jsme udělali několik akcí zaměřených na zemědělství a to přímo na pěstování dlouhoklasého žita. Veřejnosti jsme předvedli celý postup od zasetí až po pokrývání střechy došky vyrobenými ze slámy z našeho pole. K vidění a vyzkoušení bylo pro všechny sečení obilí následované Dožínkami, mlácením obilí, výrobou došků a nakonec i pošívání střechy.

 • 19.6.2009 Beseda a vzpomínání o žních
 • 25.7.2009 Sečení obilí
 • 8.8.2009 Dožínky
 • 28.10.2009 Mlácení obilí cepy
 • průběh roku 2009 a 2010 Mlácení obilí a výroba došků

Tento projekt byl spolufinancován grantem z programu Make a Connection a Pardubickým krajem.

...............................................................................................................................................................................

PROJEKT USKUTEČNĚNÝ V ROCE 2007

Za prastarými řemesly-plakát.JPG[3].jpg
Ze získaného grantu na podporu studentských projektů z programu Make a Connection - Připoj se, jsme uskutečnili několik akcí. Naším cílem bylo přiblížit veřejnosti dávnou historii netradiční, ale velice názornou formou. Naše akce byly hojně navštěvovány veřejností a sklidily úspěch.

 • 30.6.2007 Doprovodný program na Toulovcových letních slavnostech
 • 13.-15.7.2007 Stavba pravěkých pecí
 • 11.-12.8.2007 Za pravěkými technologiemi
 • 10.11.2007 Samhain

Menu

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury - prodej knihy

I .jpg

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury - prodej knihy

II.jpg

Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury - prodej knihy

III.jpg

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

kudyznudy-RGB.jpg

               Projekty 

 „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Návštěvnost stránek

060297