SPOLEK ARCHAICKÝCH NADŠENCŮ

O SANU

Spolek archaických nadšenců se věnuje praktickému přiblížení historie, jak té nejstarší, tak i té nedávno minulé. Z období pravěku se zabýváme praktickými pokusy s výrobou železa, dřevěného uhlí, keramiky, výrobou textilu, zemědělstvím, stavbou obydlí a ostatními dříve běžnými činnostmi našich předků. Do časů nedávno minulých jsou zasazeny naše kulturní recesistické akce, ale i vážně míněné snahy o zachování odkazu Rakousko uherské monarchie a období 1. ČS republiky. Dalším zaměřením je obnova zaniklých kaplí ve Vysokém lese a záchrana lidové architektury Českomoravského pomezí.


Spolek archaických nadšenců se snaží o zachování dnes již zapomenutých řemesel spojených se zpracováním slámy, vlny, lnu atd. Další náplní je také pořádání kulturních akcí s různým zaměřením.

SVĚTNICE Č.P.8

Bývalá prodejna Smíšeného zboží č.p.8 Sebranice u Litomyšle. Světnice Č.P.8 bude sloužit k pravidelnému konání seminářů s výukou různých řemesel pod vedením zkušených lektorů a řemeslníků.

3.6.2012 jsme Světnici č.p.8 slavnostně otevřeli. (Slavnostní vysvěcení, Seminář techniky razítkování s "mezidechem", koncert písničkářky Lucie Redlové, doprovodná výstava fotografií)

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Mikroprojekt  z Euroregionu Glacensis s názvem

„Venkovské tradice- popularizace řemesel a lidových zvyků“

registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000930

Informace o mikroprojektu:

Projekt je zaměřen na problematiku uchování, prezentace a popularizace mizejících lidových řemesel a tradic, charakteristických pro region českého i polského příhraničí. Realizátory projektu je Spolek archaických nadšenců a Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Hlavními aktivitami projektu je částečná obnova předem vybraných lidových staveb, společné pořádání specializovaných pracovních dílen a oslav dožínek, které budou probíhat paralelně na české i polské straně hranice. Projekt je realizovaný v roce 2017 a 2018.

 Aktivity  mikroprojektu:

 1. Obnova lidové stavby - polygonální stodoly
 2. Specializované pracovní dílny - workshopy
 3. Oslavy dožínek

Mikroprojekt s názvem „Venkovské tradice- popularizace řemesel a lidových zvyků“  je realizovaný z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu  Interreg  V-A Česká republika – Polsko.        

AKTIVITY V ROCE 2007 - 2013

V současné době pokračujeme a rozvíjíme aktivity, které jsme započali v roce 2007 v projektu Za prastarými řemesly. Akce pořádané Spolkem archaických nadšenců se zaměřují na oživení všedních nejen pravěkých řemesel a činností. Pole působnosti zahrnuje výrobu a výpal keramiky, výrobu a zpracování železa, pečení chleba, zpracování obilovin a slámy, stavbu obydlí, výroba dřevěného uhlí, zpracování vlny a lnu, atd. Naše výsledky a postupy publikujeme v odborných článcích.

V roce 2012 byl zahájen provoz Centra řemesel v budově č.p.8 v Sebranicích.

Veškeré naše aktivity jsou otevřeny široké veřejnosti. Jste srdečně vítáni.

Výroční zpráva SAN, o.s. rok 2011

PROJEKT USKUTEČNĚNÝ V ROCE 2009

Sečení_obilí_Sebranice_2_7_2009_(6).jpg
Za prastarými řemesly II - Pěstování, sklizeň a využití obilí v minulosti.

V roce 2009 jsme udělali několik akcí zaměřených na zemědělství a to přímo na pěstování dlouhoklasého žita. Veřejnosti jsme předvedli celý postup od zasetí až po pokrývání střechy došky vyrobenými ze slámy z našeho pole. K vidění a vyzkoušení bylo pro všechny sečení obilí následované Dožínkami, mlácením obilí, výrobou došků a nakonec i pošívání střechy.

 • 19.6.2009 Beseda a vzpomínání o žních
 • 25.7.2009 Sečení obilí
 • 8.8.2009 Dožínky
 • 28.10.2009 Mlácení obilí cepy
 • průběh roku 2009 a 2010 Mlácení obilí a výroba došků

Tento projekt byl spolufinancován grantem z programu Make a Connection a Pardubickým krajem.

...............................................................................................................................................................................

PROJEKT USKUTEČNĚNÝ V ROCE 2007

Za prastarými řemesly-plakát.JPG[3].jpg
Ze získaného grantu na podporu studentských projektů z programu Make a Connection - Připoj se, jsme uskutečnili několik akcí. Naším cílem bylo přiblížit veřejnosti dávnou historii netradiční, ale velice názornou formou. Naše akce byly hojně navštěvovány veřejností a sklidily úspěch.

 • 30.6.2007 Doprovodný program na Toulovcových letních slavnostech
 • 13.-15.7.2007 Stavba pravěkých pecí
 • 11.-12.8.2007 Za pravěkými technologiemi
 • 10.11.2007 Samhain

Menu

RUČNĚ TKANÉ PLÁTNO - nabídka zboží

Zhotovíme vám ručně tkané plátno podle vašich představ. Vhodné do muzeí jako doplněk expozic, rekonstrukce místních barevných šerek.

Osnova lněná, možnost  útku ze lnu, vlny nebo bavlny. Šíře plátna 60 cm, zakončení uzlíky. 

Cena za 50 cm délky je
700,- Kč.

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

Kudy z nudy

kudyznudy-RGB.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Burza filantropie

Návštěvnost stránek

053969