Popis stanovišť

1. Kostel sv Mikuláše - Farní kostel sv. Mikuláše je částečně stylu gotického, částečně prostého baroka. Nynější presbytář a sakristie pochází z doby kolem roku 1400. Prvním a nejstarším zvonem vyrobeným pro kostel sv. Mikuláše v Sebranicích je zvon z roku 1404. Druhý zvon pochází z roku 1540 a třetí zvon z roku 1638 byl roztaven v 1. světové válce.

2. Kněžství a pomník trati - Kněžství je lidový název silnice a pruhu polnosti mezi Sebranicemi a Lubnou, které od nepaměti patřily katolické církvi. Na hranici katastrálního území obcí Sebranice a Lubná stojí kaplička s vyobrazením sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa. Toto místo je také zajímavé tím, že tudy měly procházet koleje železniční trati Litomyšl - Polička a zhruba na tomto místě mohla stát železniční stanice SEBRANICE. Právě v těchto místech vybudoval Spolek archaických nadšenců nejkratší železniční trať.

3. Kaple sv. Mikuláše - S tímto místem jsou spojeny pověsti. Jednou z pověstí je tato: "V lesích nedaleko Sebranic je studánka s velmi dobrou vodou, nad ní je postavena kaplička. Říká se, že naproti na kopci býval statek, ve kterém zůstával jakýsi správce. Ten měl bolavé oči a ty si často ve studánce omýval, až se mu po čase uzdravily. Proto postavil na tom místě kříž a později tam byla vystavěna kaplička."

4. Flora a fauna Jalového potoka - Jalový potok a jeho širší okolí s vyvěrajícími prameny je vhodným prostředím pro rostliny a živočichy vlhkých luk a lesních lemů. Nalezneme zde kostival lékařský, kontryhel, kakost luční, violku lesní. Z obojživelníků byli zjištěni čolek horský a čolek obecný, hojní jsou skokani hnědí a ropucha obecná. Zastihneme zde i našeho nejmenšího ptáka - králíčka obecného.

5. Toulovcova kašna - Stojí v místě bohatého prameniště vody a je celoročně zásobována čistou, i když železitou vodou. Proto dříve sloužila k máchání prádla a jako zdroj vody pro domácnosti a dobytek. Třemošná je údajným místem narození známé postavy ze středověké historie, Vavřince Toulovce z Třemošné. Podle lidových pověstí v mládí loupeživý rytíř, ve stáří doložen jako měšťan proslulý svou dobročinností.

6. Javor v Třemošné - památný strom - Javor klen byl vyhlášen za památný strom dne 24. 5. 2004. K 1. 9. 2008 byla jeho výška 25 m, obvod kmene ve výšce 1,3 m 457 cm. V blízkosti stojí kaplička Nejsvětější Trojice, která byla postavena v roce 1897.

7. Kamenný kříž na Karlově - Kamenné kříže, jinak také smírčí kameny, se stavěly ve středověku na místech, kde došlo k vraždě nebo zabití. Byly stavěny viníkem tragické události, jindy je stavěli sami pozůstalí na památku nějakého neštěstí. Většinou se k jejich existenci vztahuje řada pověstí. Text na kříži na Karlově převedený do dnešní češtiny zní: "Zesnul v Pánu na tomto místě Václav Stříteský, svobodník (rychtář) pohorský, ve věku 69 let roku 1764."

Karlov je místní název. Podle pověsti se zde v hostinci zastavil na své cestě po Čechách a Moravě český král Karel IV.

8. Rychta na Pohoře - Tato část obce byla v minulosti vsí samostatnou a svobodnou. Původní název byl Sedlíkova Hora. Na tomto místě stála do roku 2005 svobodná rychta pohorská. Historie rychty se táhe od 14. století, kdy se střídali vlastníci domů poměrně často. Za bývalou rychtou u velké lípy stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého.

9. Osada Vysoký Les - Osada Vysoký Les byla založena v roce 1817 na panství hraběte Jiřího Josefa Valdštejna. Kaplička pak byla postavena v roce 1861 na popud hraběnky z Valdštejna.

10. Kaliště - Název pochází od slova kaliště, což znamená bahniště nebo močálovitou bahnitou půdu. Bylo to bahnité jezírko, které se nacházelo kolem č.p. 1, kam se chodila koupat (kalit) divoká prasata.

 11. Kříž na Kališti - V Sebranicích můžeme najít na různých místech skoro dvě desítky křížků, božích muk, kapliček. Všechny jsou s láskou a citem opečovávány vlastníky, věřícími nebo obcí. Kříž na Kališti je postavený roku 1848 Josefem a Rosálií z Kaliště č.p. 10. Nyní se zde pravidelně od roku 1998 na svátek Povýšení svatého kříže v měsíci září koná pobožnost.

12. Husinec - Husinec je lesní lem, dnes složený převážně z javorů, jasanů a lip, s některými dobře zachovalými duby letními. Z rostlin bylinného patra převažují bršlice kozí noha, vlaštovičník větší, popenec obecný, pomněnka rolní. Vyskytuje se zde slepýš křehký, mlok skvrnitý, budníček lesní, holub hřivnáč, sýkora uhelníček.

13. 4. Aleš

Zítra: Vincent

Návštěvnost stránek

000661