Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Svoz odpadu a držení psů

Svoz domovního odpadu a držení psů

 

Vážení občané,

od 1. 1. 2018 vybíráme poplatky za svoz domovního odpadu a za držení psů. Splatnost poplatků je 28. 2. 2018. Pokud celková výše platby přesáhne částku 1000 Kč, může být tato platba rozdělena do dvou splátek, které jsou splatné v termínech do 28. 2. a 30. 6. 2018.

Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali zasílání poplatků převodem na účet obce č. 1217273389/0800, var. symbol - číslo domu. Zaplatit lze také složenkou či hotově, a to v úředních hodinách v pondělí nebo ve středu na OÚ.

Poplatek za odvoz domovního odpadu

Poplatek za odvoz domovního odpadu je 510 Kč za osobu. Od poplatku se osvobozují: každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti, poplatník s pobytem v obci, který se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí, fyzická osoba, která je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v domově pro seniory.

Svozová trasa pro zimní a letní období

Platnost od 1. 1. 2018

 

Zimní svoz: prosinec–únor

Letní svoz: březen–listopad

 

Během zimního svozu budou popelnice z č. p. 14, 15, 38, 36, 23, 13, 8 přistaveny k hlavní silnici. Z č. p. 101, 102, 103 budou přistaveny k č. p. 21. Dále z č. p. 131, 158, 144, 133, 141 k autobusové zastávce na Třemošné. Z č. p. 140, 297 budou přistaveny k hlavní silnici.

Koupaliště se v zimě vynechává.

Mapu komunikace naleznete zde.

 

Kam s použitými pneumatikami?

Vážení občané,

ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 248/2015 Sb. o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik jsou občané povinni předávat pneumatiky v rámci zpětného odběru nikoliv do svozu objemného odpadu.

Aktuální mapu sběrných míst naleznete zde.

 

Poplatek za psy

Poplatek za psy platí držitel psa s trvalým pobytem v obci. Poplatek se platí za psy starší tří měsíců a je splatný nejpozději 28. 2. 2018. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 260 Kč. Pes musí být označen známkou, kterou obdržíte na OÚ.

Položka

Sazba

Pytel na plasty, papír 6 Kč/ks
Pytel černý 7 Kč/ks
Poplatek odpad (stav ke konci měsíce) 510 Kč/osoba/rok
Poplatek pes (stav ke konci měsíce) 200 Kč/rok, každý další: 260 Kč/rok