Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž Obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Název

Číslo zákona

Ústava České republiky ústavní zák. č. 1/1993 Sb
Usnesení jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. usnesení č. 2/1993 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím. zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. zákon č. 227/2000 Sb.
Nařízení, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. nařízení č. 495/2004 Sb.
Vyhláška k elektronickým podatelnám. vyhláška č. 496/2004 Sb.
Správní řád v platném znění. zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon o obcích. zákon č. 72/2012 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. zákon č. 133/2000 Sb.
Zákon o místních poplatcích. zákon č. 565/1990 Sb.
Zákon o přestupcích. zákon č. 200/1990 Sb.
Zákon o územním plánovaní a stavebním úřadu. zákon č. 50/1976 Sb.
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 sb.
Obchodní zákoník zákon č. 513/1991 sb.
Zákon o ochraně osobních údajů. zákon č. 101/2000 sb.

 

Místní vyhlášky

Číslo 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV/03/2019

OZV 3/2019 zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2004

OZV 3/2019

1.1.2020
OZV/02/2019

OZV 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 2/2019

1.1.2020
OZV/01/2015

OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Sebranice

OZV 1-2015.pdf

13.4.2015
OZV/01/2019

OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů

OZV 1/2019

1.1.2020
OZV/02/2008

OZV 2/2008 daň z nemovitosti.

doc

1.1.2009
OZV/01/2007

OZV č. 1/2007 o školském obvodu.

doc

5.3.2007
OZV/03/2001

OZV č. 3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem v obci Sebranice a osadě Vysoký Les.

doc

1.1.2002

OZV/03/2005

OZV č. 3/2005 o znaku a vlajce obce Sebranice a jejich užívání.

doc

17.5.2005
OZV/02/2005

OZV č. 2/2005 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Sebranice

 OZV č. 2/2005

1. 1. 2005

 

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2020

Číslo jednání

Datum jednání

Usnesení

 1/2020  13. 01. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 1 - 2020
 2/2020  10. 02. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 2 - 2020
 3/2020  09. 03. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 3 - 2020
 4/2020  . 04. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 4 - 2020
 5/2020  . 05. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 5 - 2020
 6/2020  . 06. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 6 - 2020
 7/2020  . 07. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 7 - 2020
 8/2020  . 08. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 8 - 2020
 9/2020  . 09. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 9 - 2020
 10/2020  . 10. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 10 - 2020
 11/2020  . 11. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 11 - 2020
 12/2020  . 12. 2020 icon-acrobat.pngUsnesení č. 12 - 2020

 

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2019

Číslo jednání

Datum jednání

Usnesení

 1/2019  14. 01. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 1 - 2019
 2/2019  11. 02. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 2 - 2019
 3/2019  18. 03. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 3 - 2019
 4/2019  15. 04. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 4 - 2019
 5/2019  06. 05. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 5 - 2019
 6/2019  17. 06. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 6 - 2019
 7/2019  15. 07. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 7 - 2019
 8/2019  19. 08. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 8 - 2019
 9/2019  16. 09. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 9 - 2019
 10/2019  14. 10. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 10 - 2019
 11/2019  18. 11. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 11 - 2019
 12/2019  16. 12. 2019 icon-acrobat.pngUsnesení č. 12 - 2019

 

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2018

Číslo jednání

Datum jednání

Usnesení

 1/2018  15. 1. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 1 - 2018
 2/2018  12. 2. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 2 - 2018
 3/2018  19. 3. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 3 - 2018
 4/2018  23. 4. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 4 - 2018
 5/2018  21. 5. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 5 - 2018
 6/2018  11. 6. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 6 - 2018
 7/2018  16. 7. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 7 - 2018
 8/2018  13. 8. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 8 - 2018
 9/2018  22. 8. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 9 - 2018
 10/2018  17. 9. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 10 - 2018
 11/2018  12. 11. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 11 - 2018
 12/2018  10. 12. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 12 - 2018

 

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2017

Číslo jednání

Datum jednání

Usnesení

 1/2017  16. 1. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 1 - 2017
 2/2017  20. 2. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 2 - 2017
 3/2017  20. 3. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 3 - 2017
 4/2017  24. 4. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 4 - 2017
 5/2017  22. 5. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 5 - 2017
 6/2017  26. 6. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 6 - 2017
 7/2017  14. 8. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 7 - 2017
 8/2017  18. 9. 2017 Usnesení č. 8 - 2017icon-acrobat.png
 9/2017  16. 10. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 9 - 2017
 10/2017  13. 11. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 10 - 2017
 11/2017  18. 12. 2017 icon-acrobat.pngUsnesení č. 11 - 2017

 

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2016

Číslo jednání

Datum jednání

Usnesení

 1/2016  18. 1. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 1 - 2016
 2/2016  15. 2. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 2 - 2016
 3/2016  14. 3. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 3 - 2016
 4/2016  18. 4. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 4 - 2016
 5/2016  9. 5. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 5 - 2016
 6/2016  13. 6. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 6 - 2016
 7/2016  11. 7. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 7 - 2016
 8/2016  15. 8. 2016 Usnesení č. 8 - 2016icon-acrobat.png
 9/2016  12. 9. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 9 - 2016
 10/2016  10. 10. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 10 - 2016
 11/2016  31. 10. 2016 icon-acrobat.pngUsnesení č. 11 - 2016
 12/2016  21. 11. 2016 Usnesení č. 12 - 2016icon-acrobat.png

 

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2015

Číslo jednání

Datum jednání

Usnesení

 1/2015  12. 1. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 1 - 2015
 2/2015  9. 2. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 2 - 2015
 3/2015  9. 3. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 3 - 2015
 4/2015  13. 4. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 4 - 2015
 5/2015  18. 5. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 5 - 2015
 6/2015  15. 6. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 6 - 2015
 7/2015  17. 8. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 7 - 2015
 8/2015  14. 9. 2015 Usnesení č. 8 - 2015icon-acrobat.png
 9/2015  12. 10. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 9 - 2015
 10/2015  16. 11. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 10 - 2015
 11/2015  7. 12. 2015 icon-acrobat.pngUsnesení č. 11 - 2015

 

Usnesení zastupitelstva obce za rok 2014

Číslo jednání

Datum jednání

Usnesení

 1/2014  22. 1. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 1 - 2014
 2/2014  19. 2. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 2 - 2014
 3/2014  19. 3. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 3 - 2014
 4/2014  2. 4. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 5 - 2014
 5/2014  16. 4. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 6 - 2014
 6/2014  14. 5. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 7 - 2014
 7/2014  18. 6. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 8 - 2014
 8/2014  6. 8. 2014 Usnesení č. 9 - 2014icon-acrobat.png
 9/2014  20. 8. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 10 - 2014
 10/2014  17. 9. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 11 - 2014
 11/2014  12. 11. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 12 - 2014
 12/2014  15. 12. 2014 icon-acrobat.pngUsnesení č. 13 - 2014