Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecní úřad - Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž Obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Název

Číslo zákona

Ústava České republiky ústavní zák. č. 1/1993 Sb
Usnesení jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. usnesení č. 2/1993 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím. zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. zákon č. 227/2000 Sb.
Nařízení, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. nařízení č. 495/2004 Sb.
Vyhláška k elektronickým podatelnám. vyhláška č. 496/2004 Sb.
Správní řád v platném znění. zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon o obcích. zákon č. 72/2012 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. zákon č. 133/2000 Sb.
Zákon o místních poplatcích. zákon č. 565/1990 Sb.
Zákon o přestupcích. zákon č. 200/1990 Sb.
Zákon o územním plánovaní a stavebním úřadu. zákon č. 50/1976 Sb.
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 sb.
Obchodní zákoník zákon č. 513/1991 sb.
Zákon o ochraně osobních údajů. zákon č. 101/2000 sb.

 

Místní vyhlášky

Číslo 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV/01/2017

OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 1/2017

1. 1. 2017
OZV/01/2015

OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Sebranice

OZV 1-2015.pdf

13.4.2015
OZV/01/2011

OZV 1/2011 poplatek ze psů.

1.jpg, 2.jpg

1.2.2011
OZV/02/2008

OZV 2/2008 daň z nemovitosti.

doc

1.1.2009
OZV/01/2007

OZV č. 1/2007 o školském obvodu.

doc

5.3.2007
OZV/03/2001

OZV č. 3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem v obci Sebranice a osadě Vysoký Les.

doc

1.1.2002

OZV/03/2005

OZV č. 3/2005 o znaku a vlajce obce Sebranice a jejich užívání.

doc

17.5.2005
OZV/02/2005

OZV č. 2/2005 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Sebranice

 OZV č. 2/2005

1. 1. 2005
OZV/03/2004

OZV č. 3/2004 o místních poplatcích.

1.pdf, 2. pdf

13. 10. 2004

 

Usnesení zastupitelstva obce za ro 2018

Číslo jednání

Datum jednání

Usnesení

 1/2018  15. 1. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 1 - 2018
 2/2018  12. 2. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 2 - 2018
 3/2018  19. 3. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 3 - 2018
 4/2018  23. 4. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 4 - 2018
 5/2018  21. 5. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 5 - 2018
 6/2018  11. 6. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 6 - 2018
 7/2018  16. 7. 2018 icon-acrobat.pngUsnesení č. 7 - 2018
 8/2018   icon-acrobat.pngUsnesení č. 8 - 2018
 9/2018   icon-acrobat.pngUsnesení č. 9 - 2018
 10/2018   icon-acrobat.pngUsnesení č. 10 - 2018
 11/2018   icon-acrobat.pngUsnesení č. 11 - 2018
 12/2018   icon-acrobat.pngUsnesení č. 12 - 2018