Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice

Úvodní stránka


Vítejte na oficiálních stránkách obce Sebranice

Název Sebranice je odvozen od slovesa sebrat a označoval lid sebraný z celého okolí. Obec vznikla sloučením tří samostatných obcí - Sebranic, Pohory a Kaliště a osad Třemošná a Vysoký Les. Pohora se dříve jmenovala Sedlíkova Hora nebo Sedlíkov. Po požáru dostala nynější název.

Nejstarší historie Sebranic není uceleně zpracována. Pouze v úzké knížečce místního učitele Karla  Hovorky, kterou vydal roku 1892, můžeme číst zajímavé údaje z dějin naší obce. První zmínka o Sebranicích je zapsána v berní rule v zemském archivu: „1347(villae) Kalis, Trzemosna et Zebranicz (episcopo)…".

Celý tento kraj patřil starobylému rodu Slavníkovců, později Vršovcům a nakonec rodu Přemyslovců, kteří založili při pomezním hradu kolem roku 1098 litomyšlský klášter. V roce 1167 předal kníže Vladislav celý tento kraj tomuto klášteru s tím, že zakázal mýcení pohraničních lesů.

V této době již existovaly osady okolo svobodného dvora či rychty v Třemošné a na Pohoře. Svobodný dvůr byl ve 13. století důležitou institucí jak při osídlování kraje, tak při jeho správě. Rychtář či svobodník zastával mnoho funkcí. Některé rychty byly dědičné, mezi nimi i Pohora, rychta Třemošná a Střítež. V roce 1665 byly mnohé svobodné rychty, také Pohora a Sebranice, vyňaty ze zápisu v Zemských deskách a připojeny k panství litomyšlskému.

FotogalerieFotogalerie

VideogalerieVideogalerie

FacebookFacebook

Vánoční bohoslužby

Tenisový turnaj 2014

Aktuality z obce

KONCERT EDITH PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

Jako vyvrcholení Dne otevřených dveří v kulturním domě v Sebranicích následoval koncert legendární zpěvačky Edith Piaf. Výtečně se této role zhostili Jana Hermancová, Eva Kriz-Lifková a na piáno doprovázel Milan Dvořák.

Více informací a fotoreport z koncertu naleznete ve fotogalerii.

Videozáznam z tohoto koncertu můžete shlédnout ve videogalerii


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 18.12. 21:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KD V SEBRANICÍCH

Na poslední listopadový víkend připravila obec Sebranice Den otevřených dveří kulturního domu v Sebranicích, ve kterém probíhala od září 2014 do října 2014 výměna stávajícího topení za nové, kdy se elektrické „akumulačky“ nahradily radiátory, které jsou napojeny na tepelná čerpadla. Také se nově obložilo schodiště do kanceláře OÚ a nově se vymalovalo.

Více informací o rekonstrukci a fotografie naleznete ve fotogalerii.


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 18.12. 18:04
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

PRODEJ OBJEDNANÝCH KAPRŮ

prodej kaprůProdejna Qanto oznamuje, že prodej objednaných kaprů se uskuteční v pondělí 22. prosince 2014 od 12.00 do 17.00 hodin.


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 15.12. 20:18

SVOZ ODPADU - ZMĚNA

Svoz odpaduVážení občané, upozorňujeme, že svoz popelnic bude přesunut z 2. ledna na sobotu 3. ledna 2015 z důvodu, že 1. ledna svozy neproběhnou, tím pádem se svozy posouvají o den později.


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 15.12. 20:01

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 30. listopadu 2014 byly slavnostně přivítány do života naší obce tyto děti.

Tereza Kovářová (Petr a Věra Kovářovi), Jiří Pohorský (Jiří a Klára Pohorských), Ludmila Křivková (Jiří a Ludmila Křivkovi).

Fotografie z tohoto vítání občánků naleznete zde.


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 3.12. 17:52

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Jak se již stalo v Sebranicích tradicí, v první adventní neděli se vždy rozsvěcí vánoční strom.

Kulturní komise obce i letos připravila program při příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu, které se letos konalo 30. listopadu 2014 od 16.30 hodin v prostorách u kaple Nejsvětější trojice na Pohoře.

Fotoreport z průběhu této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 3.12. 16:30

VYHLÁŠENÍ III. ROČNÍKU CELOSEZÓNNÍHO TENISOVÉHO TURNAJE

Jak jste se již níže mohli dočíst, v neděli 9. listopadu 2014 proběhlo v přísálí kulturního domu v Sebranicích vyhlášení vítězů třetího ročníku tenisového turnaje o pohár starostky obce, kterého se letos zúčastnilo 14 dvojic.

Vyhlašování se ujal organizátor turnaje Pavel Jílek společně s 1. místostarostou Jiřím Patočkou a 2. místostarostou Miroslavem Havranem.

Jak dopadl třetí ročník turnaje se můžete podívat ve fotogalerii.


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 28.11. 22:28

VÁNOČNÍ PROGRAM BOHOSLUŽEB

kostel sv. MikulášeV programu naleznete například bohoslužby, které se konají na Štědrý den - 24. 12., na Boží hod vánoční - 25. 12., na svátek sv. Štěpána - 26. 12., na svátek Svaté Rodiny - 27. 12., v den zakončení občanského roku - 31. 12., na slavnost Matky Boží Panny Marie - 1. 1., a na slavnost Zjevení Páně (Tří Králů) - 6. 1.

Přesný program bohoslužeb od 19. 12. 2014 - 11. 1. 2015 naleznete zde.


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 27.11. 21:23

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ TENISOVÉHO TURNAJE

Vážení přátelé tenisu, přijměte pozvání na ukončení a slavnostní vyhodnocení letošního tenisového turnaje. Tato akce se uskuteční v neděli 9. 11. 2014 v 16 hodin na obecním úřadě v Sebranicích v zasedací místnosti.

Na setkání s vámi se těší starostka Lenka Karalová a Pavel Jílek.

Prosím potvrďte svoji účast na jilkovisebranice@seznam.cz

Jak si stojí jednotliví hráči těsně před vyhlášením výsledků tenisového turnaje můžete vidět na výsledkové tabulce.


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 6.11. 19:59

NABÍDKA SEMINÁŘŮ

V rámci projektu "Gramotnost není jenom čtení" uspořádá Obecní úřad Sebranice několik seminářů, které povede Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o. s. Semináře se budou konat v zasedací místnosti Obecního úřadu. Veškeré materiály, počítače, apod. zde budou k dispozici. Semináře budou zdarma. Prosíme zájemce, aby se nahlásili na obecním úřadě do 15. 10. 2014. Přihlásit se můžete e-mailem: obec@sebranice.cz, na tel: 461 745 133 nebo osobně na OÚ.

Přehled seminářů:

Úvodní setkání: 22. 10. 2014 v 15.30 hod.

Naučte se, jak zacházet s chytrými telefony či tablety: 4. 11. a 5. 11. 2014, 15-20 hod., lektor: Ing. Ivo Janeček

Nenechám se napálit: 11. 11. 2014, 15-20 hod., lektor: Bc. Miroslav Zavřel

Peníze se počítají: 12. 11. 2014, 15-20 hod., lektor: Ing. Martin Bělovský

Neznalost zákona neomlouvá: 18. 11. a 19. 11. 2014, 15-20 hod., lektorky: Mgr. Šárka Klodnerová a Ing. Marcela Ducháčková

Živím sám sebe: 25. 11. a 26. 11. 2014, 15-20 hod., lektorky: Mgr. Monika Čuhelová a Světlana Čiberová


Autor: OÚ Sebranice Publikováno 9.10. 13:50

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.sebranice.cz

Registrujte se zde
Úřední hodiny OÚ
http://www.sebranice.cz/index.php?nid=724&lid=cs&oid=2836311
 
Rychlý kontakt
http://www.sebranice.cz/index.php?nid=724&lid=cs&oid=2836311
 
Svoz odpadu a plastů
Prosinec 2014, leden 2015

Popelnice:
5. 12., 19. 12., 3. 1.

Plasty:
8. 12., 5. 1.

kontejnerty[2].png
 
Předpověď počasí
 

Knihovna Sebranice
http://www.sebranice.cz/knihovna_sebranice/index.php?nid=4055&lid=CS&oid=505034
 
Územní plán Sebranice
http://www.sebranice.cz/index.php?nid=724&lid=cs&oid=3718613
 
Hrníček skleněný se znakem Sebranic k zakoupení na OÚ
http://www.sebranice.cz/index.php?nid=724&lid=cs&oid=3562209
 
Pexeso obce Sebranice k zakoupení na OÚ
http://www.sebranice.cz/index.php?nid=724&lid=cs&oid=3562209
 
Akce v regionu MAS Litomyšlsko - prosinec 2014
http://59763.w63.wedos.ws/domains/mas-lit.cz/wp-content/uploads/infoplakat/prosinec2014.pdf
 
http://www.webarchiv.cz/files/vydavatele/certifikat.html
 

Návštěvnost stránek

225858