Drobečková navigace

Úvodní stránka > Ceník služeb

Ceník služeb

Ceník placených služeb Obecní knihovny v Sebranicích

Dospělí, rodinné zápisné bez poplatku
Studenti, důchodci, děti bez poplatku
Meziknihovní výpůjční služba 20,- Kč/kniha
Ztráta čtenářské průkazky 10,- Kč/ks
Vypůjčení svazku 1,- Kč/ks
Ztráta knihy cena knihy + 25,- Kč

 

Internet

Používání Internetu

prvních 15 minut zdarma

každá další minuta 1,- Kč

používání omezeno na 20 min.

 

Poznámky

  1. Vypůjčení knihy na delší dobu než 2 měsíce je třeba sdělit knihovníkovi.
  2. Čtenář si může naráz vypůjčit maximálně 30 knih.
  3. Čtenář potvrzuje souhlas s použitím osobních dat pro potřebu obecní knihovny svým podpisem na přihlášce čtenáře.

 

  • Obecní knihovna uchovává a zpřístupňuje knižní fond o velikosti cca …… svazků. Knihovna dále nakupuje ……. exemplářů časopisů. Obecní knihovna využívá výměnných souborů, poskytovaných Městskou knihovnou Litomyšl, a tím nabízí svým čtenářům pravidelně knižní novinky k zapůjčení.

 

  • Knihovna je informačním centrem obce a v jejich prostorách se odehrávají (pořádají) různé kulturní akce jako přednášky, besedy se spisovateli, autorská čtení, výstavy a exkurze pro žáky místní ZŠ. Tím knihovna přispívá k rozvoji komunitních aktivit v obci.

 

  • Knihovna zajišťuje přístup do celého systému knihoven v České republice. Je schopna zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) zapůjčení požadované knížky, kterou nemá ve svém fondu, z ostatních knihoven ČR.

 

  • Knihovna umožňuje přístup k vyhledávání informací prostřednictvím celosvětové sítě –internetu. Nabízí online přístup do katalogů většiny profesionálních knihoven v ČR.

 

  • Knihovna je garantem rovného přístupu všech sociálních skupin k informačním zdrojům a k síti internet.

 

  • Knihovna se zapojuje do kampaní na podporu čtenářství. Pro svoji práci využívá knihovna dobrovolníky z řad veřejnosti obce.

 

FotogalerieFotogalerie

VideogalerieVideogalerie

FacebookFacebook

Knihovna

Literatura

Kontakty a informace

 

Otevírací doba

Každý pátek
09.00-11.00 hod.
15.00-17.00 hod.

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Obec Sebranice

http://www.sebranice.cz/index.php?nid=724&lid=CZ&oid=28861

Čtení pomáhá

http://www.ctenipomaha.cz/

Celé Česko čte dětem

http://www.celeceskoctedetem.cz/

Knihovna Litomyšl

http://www.litomysl.cz/knihovna/

Návštěvnost stránek

010766