Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Bydlení v Sebranicích

Bydlení v Sebranicích

 

Byty pro příjmově vymezené osoby

Dům pro sociálně vymezené osoby

 

Výstavbou 2 bytových domů vzniklo 16 nájemních bytů. Termín dokončení byl v roce 2009. Vznikly 4 byty bezbariérové 1+1 s příslušenstvím o velikosti 50m2, 8 bytů 1+1 s příslušenstvím o velikosti 49,77 m2, 4 byty 1+1 s příslušenstvím o velikosti 48,93 m2. V půdním prostoru je společná plynová kotelna a sušárna prádla, ve vstupních prostorách 16x kóje pro kola, kočárky.

Na rekonstrukci obdržela obec dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení a tím se zavázala splnit podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Podle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, které byly schváleny zastupitelstvem obce s platností od 1. 7. 2006, a nařízení vlády č. 146/2003 Sb. musí žadatel o nájem tohoto bytu být občanem ČR způsobilým k právním úkonům a musí splňovat následující podmínky:

a) Nemá vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.

b) Nemá vůči obci Sebranice žádné finanční závazky,

c) Jeho příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne u samostatně žijící osoby 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy a u osoby s dalšími členy domácnosti 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy dle § 2, písm. f, nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

d) K žádosti o bezbariérový byt doloží lékařské potvrzení o nutnosti bezbariérového bytu a sdělení, že žadatel je schopen samostatného bydlení.

Formuláře žádosti o nájem

Formuláře žádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby vydává Obecní úřad Sebranice, Sebranice 30, nebo si jej můžete stáhnout zde.

Každý žadatel o nájem obecního bytu pro příjmově vymezené osoby musí podat následující formuláře:

1. Žádost o nájem obecního bytu pro příjmově vymezené osoby (1x)

2. Přílohu č. I. k žádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby – Prohlášení (1x)

3. Přílohu č. II. k žádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby – Doklad o výši příjmu (za každou společně posuzovanou osobu, která měla v příslušném rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto formuláři)

Všechny informace, které budou uvedeny v těchto formulářích, je Obecní úřad Sebranice povinen ověřit (dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.).

Žadatelé, kteří splňují podmínky, budou o zaevidování žádosti do 30 dnů od podání žádosti, písemně vyrozuměni.

Občané, kteří mají podanou “klasickou“ žádost o nájem obecního bytu a budou mít zájem o byty pro příjmově vymezené osoby, si musí podat žádost novou na novém formuláři – z důvodu jiných podmínek evidence žádostí.

Bytová komise ze zaevidovaných žádostí sestaví návrh pořadníku na nájem bytů pro příjmově vymezené osoby, který bude schvalovat zastupitelstvo obce. Se schválenými žadateli bude uzavřena nájemní smlouva na dobu dvou let. Poté bude znovu ověřováno, zda nájemníci splňují podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Další informace poskytne: Obecní úřad Sebranice 30, 569 62 Sebranice.

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.sebranice.cz

Registrujte se zde

WebArchiv

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.

Návštěvnost stránek

710942