Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Bydlení v Sebranicích

Bydlení v Sebranicích

Stavební parcely v lokalitě Dolec

Stavební parcely Dolec

Rozmístění rodinných domů v lokalitě Dolec

Sebranice parcely Dolec_prodej_748.png

Parcely vyznačené žlutou barvou jsou již prodány.

Mapa pozemku pro stavební parcely

Pozemek pro parcely je vyznačen v mapě žlutou barvou.

Cena parcel a podmínky

Obec Sebranice nabízí stavební parcely v lokalitě Dolec.

Cena stavebních parcel v lokalitě Dolec ve výši 170 Kč/m2 s tím, že pokud si kupující pozemek koupí do 31. 12. 2015, získá slevu 10 % z částky 170 Kč/m2. K této ceně bude připočítána vratná kauce ve výši 100.000 Kč. Kauce bude vrácena v plné výši, pokud bude dům postaven do 5 let od kolaudace inženýrských sítí a bude splňovat dané podmínky.

V případě získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50.000 Kč na každý rodinný dům a při splnění stanovených podmínek kupující získá slevu ve výši 30 % z výše dotace.

K částce 170 Kč/m2 bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákona o DPH v platném znění ve výši sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dle současných výkladů zákona o DPH a po projednání s daňovým poradcem sazba daně z přidané hodnoty pro tyto pozemky prodávané v roce 2015 je 0 %. Od roku 2016 se bude jednat o DPH ve výši 21 %.

Bližší informace můžete získat na tel.: 461 745 133, nebo e-mailem: obec@sebranice.cz

Byty pro příjmově vymezené osoby

Dům pro sociálně vymezené osoby

 Foto: © Michal Čermák

Výstavbou 2 bytových domů vznikne 16 nájemních bytů. Předpokládaný termín dokončení je listopad 2008. Vzniknou 4 byty bezbariérové 1+1 s příslušenstvím o velikosti 50m2, 8 bytů 1+1 s příslušenstvím o velikosti 49,77 m2, 4 byty 1+1 s příslušenstvím o velikosti 48,93 m2. V půdním prostoru bude společná plynová kotelna a sušárna prádla, ve vstupních prostorách 16x kóje pro kola, kočárky.

Na rekonstrukci obdržela obec dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení a tím se zavázala splnit podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Podle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, které byly schváleny zastupitelstvem obce s platností od 1. 7. 2006, a nařízení vlády č. 146/2003 Sb. musí žadatel o nájem tohoto bytu být občanem ČR způsobilým k právním úkonům a musí splňovat následující podmínky:

a) Nemá vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.

b) Nemá vůči obci Sebranice žádné finanční závazky,

c) Jeho příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne u samostatně žijící osoby 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy a u osoby s dalšími členy domácnosti 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy dle § 2, písm. f, nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

d) K žádosti o bezbariérový byt doloží lékařské potvrzení o nutnosti bezbariérového bytu a sdělení, že žadatel je schopen samostatného bydlení.

Formuláře žádosti o nájem

Formuláře žádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby vydává Obecní úřad Sebranice, Sebranice 30, nebo si jej můžete stáhnout zde.

Každý žadatel o nájem obecního bytu pro příjmově vymezené osoby musí podat následující formuláře:

1. Žádost o nájem obecního bytu pro příjmově vymezené osoby (1x)

2. Přílohu č. I. k žádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby – Prohlášení (1x)

3. Přílohu č. II. k žádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby – Doklad o výši příjmu (za každou společně posuzovanou osobu, která měla v příslušném rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených v tomto formuláři)

Všechny informace, které budou uvedeny v těchto formulářích, je Obecní úřad Sebranice povinen ověřit (dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.).

Žadatelé, kteří splňují podmínky, budou o zaevidování žádosti do 30 dnů od podání žádosti, písemně vyrozuměni.

Občané, kteří mají podanou “klasickou“ žádost o nájem obecního bytu a budou mít zájem o byty pro příjmově vymezené osoby, si musí podat žádost novou na novém formuláři – z důvodu jiných podmínek evidence žádostí.

Bytová komise ze zaevidovaných žádostí sestaví návrh pořadníku na nájem bytů pro příjmově vymezené osoby, který bude schvalovat zastupitelstvo obce. Se schválenými žadateli bude uzavřena nájemní smlouva na dobu dvou let. Poté bude znovu ověřováno, zda nájemníci splňují podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Další informace poskytne: Obecní úřad Sebranice 30, 569 62 Sebranice.

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.sebranice.cz

Registrujte se zde

WebArchiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Návštěvnost stránek

483703