Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Czech POINT

Czech POINT

Na Obecním úřadu v Sebranicích nabízíme službu Czech POINT.

Czech POINT

 

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, apod.

Co poskytuje Czech POINT

  • Výpis z Katastru nemovitostí

  • Výpis z Obchodního rejstříku

  • Výpis z Živnostenského rejstříku

  • Výpis z Rejstříku trestů

Ceník

Cena za 1. stranu činí 100 Kč a za každou další započatou stranu 50 Kč.

Jaké doklady je nutné doložit

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

U neveřejných evidencí (výpis z Rejstříku trestů) je ověřována totožnost žadatele.

Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.