Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Czech POINT

Czech POINT

Na Obecním úřadu v Sebranicích nabízíme službu

Czech POINT

 

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, apod.

Co poskytuje Czech POINT

  • Výpis z Katastru nemovitostí

  • Výpis z Obchodního rejstříku

  • Výpis z Živnostenského rejstříku

  • Výpis z Rejstříku trestů

Ceník

Cena za 1. stranu činí 100 Kč a za každou další započatou stranu 50 Kč.

Jaké doklady je nutné doložit

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

U neveřejných evidencí (výpis z Rejstříku trestů) je ověřována totožnost žadatele.

Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.