Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Rozvoj obce > Územní plán

Územní plán Sebranic

Hlavní výkres

Hlavní výkres

Koordinační vykres

Koordinační vykres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahů

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území

ÚP Sebranice text

ÚP Sebranice text

 

Občan a územní plánování

Stanoviska a metodiky odboru územního plánování MMR.

 

územní plán