Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon

Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

Níže naleznete odkaz na Sbírku právních předpisů, kde jsou zveřejněné aktuálně platné Obecně závazné vyhlášky Obce Sebranice: 

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani.

Číslo 

Název vyhlášky

Účinnost

OZV/1/2023

OZV 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV 1/2023

 

1.1.2024 
OZV/02/2021

OZV 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV 2/202127

27.10.2021 
OZV/03/2019

OZV 3/2019 zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2004

OZV 3/2019

1.1.2020
OZV/02/2023

OZV 2/2023 o místním poplatku ze psů

OZV 2/2023

1.1.2024
OZV/02/2008

OZV 2/2008 daň z nemovitosti.

doc

1.1.2009
OZV/01/2007

OZV č. 1/2007 o školském obvodu.

doc

5.3.2007
OZV/03/2001

OZV č. 3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem v obci Sebranice a osadě Vysoký Les.

doc

1.1.2002

OZV/03/2005

OZV č. 3/2005 o znaku a vlajce obce Sebranice a jejich užívání.

doc

17.5.2005
OZV/02/2005

OZV č. 2/2005 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Sebranice

 OZV č. 2/2005

1. 1. 2005