Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Obecní úřad - Poskytování informací, příjem podání

Žádosti a informace Sazby za poskytování informací
Příjem žádostí a dalších podání Formuláře
Lhůty pro vyřízení žádosti Výroční zpráva o poskytování informací
Příjem a vyřízení odvolání Poskytnuté informace

Žádosti a informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Sebranicích č.p. 30, 569 62 v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

  Středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin

 2. Telefonické podání: pevná linka - 461 745 133
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@sebranice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecního úřadu, Sebranice č.p. 30, 569 62 Obec Sebranice.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Sebranicích č.p. 30, 569 62 v úředních dnech a hodinách:

Pondělí od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

Středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin

Telefonické podání: pevná linka - 461 745 133

Poštou na adresu Obecní úřad, Sebranice č.p. 30, 569 62 Obec Sebranice.

Elektronicky na e-mail: obec@sebranice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: ge7a5dw
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat tyto náležitosti:

- Pokud informaci žádá fyzická osoba:

 • jméno a říjmení žadatele,
 • adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu),
 • datum narození,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • uvedení obce (povinného subjektu), od které tuto informaci požaduje.

- Pokud informaci žádá právnická osoba:

 • její název,
 • její IČ,
 • adresu jejího sídla,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • uvést obec (povinný subjekt), od které tuto informaci požaduje.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dnů s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 7 dnů ode dne doručení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v Sebranicích č.p. 30, 569 62
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Sebranice č.p. 30, 569 62
 • Formulář - pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

Tisk, pořízení fotokopie

černobílé: - tisk nebo kopie jednostranná formát A4 2 Kč
  - kopie jednostranná formát A3 3 Kč
  - tisk oboustranný formát A4 4 Kč
barevné: - tisk nebo kopie jednostranná formát A4 10 Kč
  - tisk oboustranný formát A4 20 Kč

Skenování

  - formát A4 2 Kč

Náklady na odeslání informací žadateli

balné: - obálka C6 1 Kč
  - obálka C5 1 Kč
  - obálka C4 2 Kč
  - obálka DL 1 Kč
  - obálka dodejka C6 2 Kč
  - obálka dodejka C5 4 Kč
  Náklady na poštovní služby: dle aktuálních ceníků České pošty, s. p.  

Cena za nosiče dat

  CD, DVD - dle aktuálních nákupních cen, v rozmezí od 10 do 30 Kč (dle typu nosiče)  

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 

- personální náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, přesáhne-li doba vyhledávání informace 1 hod.: 200 Kč za každou další započatou hod.

 

Nepřesáhne-li výše nákladů za poskytnutí informace částku 20 Kč, informace je poskytnuta zdarma.

 

Formuláře

 • formulář pro žádost o poskytnutí informací a další formuláře naleznete pod tímto odkazem: formuláře obecního úřadu

 

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2004
Výroční zpráva za rok 2003
Výroční zpráva za rok 2002
Výroční zpráva za rok 2001
Výroční zpráva za rok 2000

 

Poskytnuté informace

Zaslání investičních plánů vyřízeno 4. 6. 2015
Právní informační systém vyřízeno 4. 6. 2015
Investiční akce pro rok 2016 vyřízeno 17. 2. 2016
Investiční akce pro rok 2017 vyřízeno 21. 2. 2017
Informace ke svozu komunálního a tříděného odpadu vyřízeno 30. 03. 2017
Informace o soustavě veřejného osvětlení vyřízeno 13. 07. 2017
Informace k smluvnímu vztahu s obalovou společností EKO-KOM vyřízeno 26. 07. 2017
Informace o sociálním bydlení vyřízeno 26. 07. 2017
Problémy s holuby, špačky apod. vyřízeno 17. 08. 2017
Seznam bankovních účtů, počet uzavřených darovacích smluv od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2017 vyřízeno 12. 09. 2017
Jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu vyřízeno 01. 11. 2017