Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Organizace a spolky > SDH Sebranice > SDH Sebranice - původní

SDH Sebranice

Hasičská zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů v Sebranicích byl založen v roce 1879.    

Mlhavým přítmím dávných dějin planou jako výstražné milníky na cestě k dnešku pochodně zhoubných požárů. Znovu a znovu ničil nenasytný živel výsledky lidské práce. Primitivní způsob hašení nemohl čelit dravému ohni, účinný zásah vylučovalo i to, že domy byly převážně ze dřeva a pokryté došky.

Nejstarší dostupné záznamy jsou výmluvným svědectvím, že červený kohout byl u nás častým hostem. Nahlédněme tedy do kronik, z kterých vyčteme časté požáry. V době před rokem 1858 vyhořela usedlost Říhova v Sebranicích včetně stodoly (shořelo vše, i dobytek), chalupa Stříteských, Sebranice č.p. 12, a Klejchova stodola v Třemošné č.p. 21. V roce 1861 vyhořela stodola Pohorských, Třemošná č.p. 24, v roce 1865 rolnické stavení v Pohoře č.p. 15, v roce 1867 stavení a stodola Kučerových na Pohoře č.p. 9, v roce 1871 vyhořel dům i stodola Jana Pohorského, Pohora. č.p. 20, a v roce 1873 hořela kostelní věž v Sebranicích. Požár způsobil škodu v hodnotě 5700 zlatých. Tento požár byl založen žhářem, pojišťovna vyplatila Josefu Pohorskému a Josefu Kučerovi po 10 zlatých odměny za záchranu kostela.

Tyto časté požáry vyvolaly nutnost najít účinnější prostředky k jejich zdolávání. Důležitým krokem nebylo jen získat hasicí přístroje, ale především tuto práci organizovat. A tak se zrodila myšlenka o založení dobrovolného hasičského sboru. Realizace nebyla jednoduchá, jednak byl nedostatek peněz, protože nadřízené orgány neprojevovaly o život na vesnici zájem, a pak bylo zapotřebí sehnat několik obětavých lidí, kteří by pro tuto myšlenku byli zapáleni.

K prvním pokusům o založení českého sboru dobrovolných hasičů došlo v roce 1863 v Chrudimi a Slaném, o rok později se podařilo sbor založit, a to ve Velvarech. Jehostanovy se pak staly vzorem dalším sborům v Čechách. Myšlenky nezištné pomoci a obětavosti našly velmi záhy kladnou odezvu i v Sebranicích. V září roku 1878 zažádali na Okresním hejtmanství v Litomyšli o založení hasičského sboru a po kladném vyřízení žádosti byl dobrovolný hasičský sbor v Sebranicích 7. března 1879 založen. Prvním velitelem se stal František Pohorský z Třemošné č.p. 37, o jehož obětavosti svědčí, že věnoval peníze na zakoupení první ruční stříkačky, i jeho jedenáctiletá organizátorská činnost.

Sbor se začal rychle rozvíjet, byl zahájen výcvik pod vedením cvičitele sboru z Litomyšle. 3. května 1880 nastoupili připravení členové ke složení slavnostního slibu. V roce 1886 byla postavena zbrojnice, zpočátku víceméně skladiště, na kterou věnoval František Pohorský peněžní obnos, a kromě toho přispěl 532 zlatými, 33 krejcary na zakoupení hasicího nářadí.

Historie sboru dobrovolných hasičů v naší obci je výčtem obětavých činů ve prospěch spoluobčanů, bojem proti dravému živlu, který byl v uplynulém století nepřítelem více než nebezpečným.

A slovo bývalého dlouholetého velitele SDH Sebranice Jaroslava Kučery:

„Na základě výborných výsledků našeho požárního sboru na úseku prevence, požárního sportu, represe i budovatelské činnosti v rámci obce jsme získali důvěru tehdejší Okresní inspekce požární ochrany a do naší požární zbrojnice přibylo auto CAS – 18 – ZIL (cisternová automobilová stříkačka). Bylo sice staré, ale pro naši akceschopnost velmi prospěšné, neboť podstatně urychlilo náš případný požární útok, protože jsme si vezli vodu ihned s sebou. To se psal 10. květen 1983.

Rok 1984 byl velice úspěšný i pro naše soutěžní požární družstvo, které poprvé v historii našeho sboru vybojovalo titul přeborníka okresu Svitavy. V závěru roku 1984, přesně 8. 11., jsme byli opět velice povzbuzeni v naší práci, neboť pro naši společnou práci na úseku požární ochrany bylo zakoupeno JZD Sebranice nové dopravní vozidlo DA AVIA – 31 s příslušenstvím a nám bylo předáno do užívání.

Jsme za to vše vděční a ujišťujeme všechny, že pro ochranu životů a majetku před požáry uděláme vše, co bude v našich silách. Největším naším přáním ale zůstává i nadále se jen připravovat a zdokonalovat a ke skutečným požárům vyjíždět co nejméně.

Abychom mohli co nejdříve a nejkvalitněji zasáhnout, je nutné, abychom byli co nejdříve upozorněni a byl nám vyhlášen poplach. Za tímto účelem byla do naší hasičské zbrojnice v roce 1998 instalována radiostanice, která je propojena na sirénu a je ovládána ohlašovnou požárů Hasičského záchranného sboru v Poličce, čímž se podstatně zkrátí doba mezi vyhlášením poplachu a samotným výjezdem, což je velkým předpokladem včasného poskytnutí potřebné pomoci."

Koncem roku 2009 složil velitel SDH Jaroslav Kučera svoji funkci ve sboru, kterou obětavě vykonával plných 35 let. V tomto roce si místní hasiči připomněli 130. výročí svého založení.

V současné době je sbor vybaven cisternovou automobilovou stříkačkou ASC - 16 - 706 RTH a dopravním vozidlem DA AVIA - 31.

Struktura SDH

Starosta SDH František Klusoň Sebranice 46
Zástupce starosty Ladislav Kalánek Sebranice 322
Velitel SDH Jiří Kopecký Sebranice 17
Jednatel Jana Vomočilová Sebranice 223
Hospodář Jana Ondráčková Sebranice 129
Kronikář Jaroslav Zerzán Sebranice

 

Současnost SDH v Sebranicích

Historie SDH v Sebranicích

 

Hasičská zbrojnice Sebranice

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.sebranice.cz

Registrujte se zde

WebArchiv

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.

Návštěvnost stránek

726371