Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dění v obci > Sebranické noviny

Sebranické noviny

Všechna čísla v originální podobě od roku 1998 jsou k dispozici na OÚ Sebranice.

Sebranické noviny obce Sebranice u Litomyšle. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad Sebranice, 569 62, Sebranice u Litomyšle. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo MK ČR E 12052. Náklad 400 výtisků. Bezplatné. Neprošlo redakční jazykovou úpravou.

Příspěvky a články do sebranických novin můžete zasílat na e-mail: desinka.sebranice@lit.cz

Uzávěrka příspěvků do novin je vždy 20. dne v měsíci.

Vydavatel:

Obecní úřad Sebranice

  Sebranice 30
  569 62 Sebranice u Litomyšle
   
Redakce: Iva Jílková
+420 461 745 133
zasílání příspěvků:
desinka.sebranice@lit.cz
www.sebranice.cz

Sebranické noviny v roce 2019

Leden/2019

 

Únor/2019

 

Březen/2019

 

Duben/2019

 

 

Květen/2019

 

Červen/2019

 

Červenec/2019

 

 

Srpen/2019

 

Září/2019

 

Říjen/2019

 

   

 

Archiv Sebranických novin

V archivu sebranických novin si můžete zpětně přečíst všechna čísla v elektronické podobě až do roku 2009.

   

banner_noviny_2018.png

 

 

banner_noviny_2017.png 

 

banner_noviny_2016.PNG

 

banner_noviny_2015.PNG

 

 

banner_noviny_2014.PNG

 

banner_noviny_2013.PNG

 

banner_noviny_2012.PNG

 

 

banner_noviny_2011.PNG

banner_noviny_2010.PNG

 

banner_noviny_2009.PNG

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.sebranice.cz

Registrujte se zde

WebArchiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Návštěvnost stránek

518501