Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Organizace a spolky > SDH Sebranice > SDH Sebranice - původní > Historie SDH v Sebranicích - původní > Založení SDH Sebranice a družstva žen

Založení SDH Sebranice a družstva žen

Stará zbrojnice postavená roku 1886

Stará zbrojnice postavená roku 1886

 

Nová zbrojnice dokončena a slavnostně otevřena 8. srpna 1965

Hasičská zbrojnice

 

Sbor dobrovolných hasičů v Sebranicích byl založen 7. března v roce 1879.    

Mlhavým přítmím dávných dějin planou jako výstražné milníky na cestě k dnešku pochodně zhoubných požárů. Znovu a znovu ničil nenasytný živel výsledky lidské práce. Primitivní způsob hašení nemohl čelit dravému ohni, účinný zásah vylučovalo i to, že domy byly převážně ze dřeva a pokryté došky.

Nejstarší dostupné záznamy jsou výmluvným svědectvím, že červený kohout byl u nás častým hostem. Nahlédněme tedy do kronik, z kterých vyčteme časté požáry. V době před rokem 1858 vyhořela usedlost Říhova v Sebranicích včetně stodoly (shořelo vše, i dobytek), chalupa Stříteských, Sebranice č.p. 12, a Klejchova stodola v Třemošné č.p. 21. V roce 1861 vyhořela stodola Pohorských, Třemošná č.p. 24, v roce 1865 rolnické stavení v Pohoře č.p. 15, v roce 1867 stavení a stodola Kučerových na Pohoře č.p. 9, v roce 1871 vyhořel dům i stodola Jana Pohorského, Pohora. č.p. 20, a v roce 1873 hořela kostelní věž v Sebranicích. Požár způsobil škodu v hodnotě 5700 zlatých. Tento požár byl založen žhářem, pojišťovna vyplatila Josefu Pohorskému a Josefu Kučerovi po 10 zlatých odměny za záchranu kostela.

Sv. Florián - patron hasičů

Tyto časté požáry vyvolaly nutnost najít účinnější prostředky k jejich zdolávání. Důležitým krokem nebylo jen získat hasicí přístroje, ale především tuto práci organizovat. A tak se zrodila myšlenka o založení dobrovolného hasičského sboru. Realizace nebyla jednoduchá, jednak byl nedostatek peněz, protože nadřízené orgány neprojevovaly o život na vesnici zájem, a pak bylo zapotřebí sehnat několik obětavých lidí, kteří by pro tuto myšlenku byli zapáleni.

 K prvním pokusům o založení českého sboru dobrovolných hasičů došlo v roce 1863 v Chrudimi a Slaném, o rok později se podařilo sbor založit, a to ve Velvarech. Jeho stanovy se pak staly vzorem dalším sborům v Čechách. Myšlenky nezištné pomoci a obětavosti našly velmi záhy kladnou odezvu i v Sebranicích. V září roku 1878 zažádali na Okresním hejtmanství v Litomyšli o založení hasičského sboru a po kladném vyřízení žádosti byl dobrovolný hasičský sbor v Sebranicích 7. března 1879 založen. Prvním velitelem se stal František Pohorský z Třemošné č.p. 37, o jehož obětavosti svědčí, že věnoval peníze na zakoupení první ruční stříkačky, i jeho jedenáctiletá organizátorská činnost.

Sbor se začal rychle rozvíjet, byl zahájen výcvik pod vedením cvičitele sboru z Litomyšle. 3. května 1880 nastoupili připravení členové ke složení slavnostního slibu. V roce 1886 byla postavena zbrojnice, zpočátku víceméně skladiště, na kterou věnoval František Pohorský peněžní obnos, a kromě toho přispěl 532 zlatými, 33 krejcary na zakoupení hasicího nářadí.

 

První světová válka

Slibný rozvoj byl však násilně přerušen mobilizací v červenci 1914. Nad celou Evropou vzplál strašný požár. Na fronty bylo postupně povoláno 23 členů sboru a jeho činnost tím byla značně oslabena. Zbyli jen muži starší padesáti let a ženy, které se v této těžké době zapojily do činností organizace. V roce 1917 byl zřízen oddíl žen, který čítal těchto 14 dívek:

Rozálie Matoušková, Růžena Matoušková, Anna Dvořáková, Žofie Kubešová, Rozálie Kopecká, Anna Motyčková, Anna Drobná, Marie Kalousková, Blažena Kalousková, Marie Hubínková, Růžena Hubínková, Gusta Kysilková, Rozálie Klejchová, Žofie Stráníková

Mladé členky cvičily pilně dvakrát týdně, po výcviku si ze svých řad zvolily velitelku.

Rok 1918 byl rokem, ve kterém všichni očekávali konec světové války a návrat svých blízkých z bojišť. Ne všichni z očekávaných se vrátili.

Václav Patočka, Josef Klusoň, Jan Klusoň

    

Historie sboru dobrovolných hasičů v naší obci je výčtem obětavých činů ve prospěch spoluobčanů, bojem proti dravému živlu, který byl v uplynulém století nepřítelem více než nebezpečným.

A slovo bývalého dlouholetého velitele SDH Sebranice Jaroslava Kučery:

„Na základě výborných výsledků našeho požárního sboru na úseku prevence, požárního sportu, represe i budovatelské činnosti v rámci obce jsme získali důvěru tehdejší Okresní inspekce požární ochrany a do naší požární zbrojnice přibylo auto CAS – 18 – ZIL (cisternová automobilová stříkačka). Bylo sice staré, ale pro naši akceschopnost velmi prospěšné, neboť podstatně urychlilo náš případný požární útok, protože jsme si vezli vodu ihned s sebou. To se psal 10. květen 1983.

Rok 1984 byl velice úspěšný i pro naše soutěžní požární družstvo, které poprvé v historii našeho sboru vybojovalo titul přeborníka okresu Svitavy. V závěru roku 1984, přesně 8. 11., jsme byli opět velice povzbuzeni v naší práci, neboť pro naši společnou práci na úseku požární ochrany bylo zakoupeno JZD Sebranice nové dopravní vozidlo DA AVIA – 31 s příslušenstvím a nám bylo předáno do užívání.

Jsme za to vše vděční a ujišťujeme všechny, že pro ochranu životů a majetku před požáry uděláme vše, co bude v našich silách. Největším naším přáním ale zůstává i nadále se jen připravovat a zdokonalovat a ke skutečným požárům vyjíždět co nejméně.

Abychom mohli co nejdříve a nejkvalitněji zasáhnout, je nutné, abychom byli co nejdříve upozorněni a byl nám vyhlášen poplach. Za tímto účelem byla do naší hasičské zbrojnice v roce 1998 instalována radiostanice, která je propojena na sirénu a je ovládána ohlašovnou požárů Hasičského záchranného sboru v Poličce, čímž se podstatně zkrátí doba mezi vyhlášením poplachu a samotným výjezdem, což je velkým předpokladem včasného poskytnutí potřebné pomoci."

Foto družstva žen ze Sebranic se stříkačkou asi z roku 1953 – 1954. Zleva: Pohorská Anna P-20, Vomáčková Anežka P-4, Stříteská Žofie P-22, Stříteská Ludmila P-91, Klusoňová Věra P-44, Zindulková Anna T-6, Kubešová Anna P-77, Kubešová Anna P-71 (Vopařilová), Kopecká Anna P-3 (Nováková)

Zřejmě důvodem emancipace v roce 1917 bylo založení ženské části. Oddíl byl od té doby nesmazatelnou součástí souboru. Po skončení druhé světové války se ženský oddíl podle dostupných informací opět obnovil.

Foto družstva žen ze Sebranic se stříkačkou asi z roku 1953 – 1954. Zleva: Pohorská Anna P-20, Vomáčková Anežka P-4, Stříteská Žofie P-22, Stříteská Ludmila P-91, Klusoňová Věra P-44, Zindulková Anna T-6, Kubešová Anna P-77, Kubešová Anna P-71 (Vopařilová), Kopecká Anna P-3 (Nováková).

 

Zásahy u požárů za posledních 20 let:

20. 4. 1985 hájenka v Lubné
  požár stohu ve Stříteži (živ.středisko)
5. 11. 1985 skládka odpadu u hřbitova v Sebranicích
1. 7. 1991 požár – p. Křivka č. 311
20. 4. 1993 požár domku p. Havla, Třemošná č. 144
3. 7. 1993 požár lesa u koupaliště v Sebranicích
4. 7. 1993 požár seníku v Lubné (u živ.střediska)
25. 3. 1997 požár domku p. Tmějové, Kaliště č. 25
9.-15. 7.1997 pomoc při záplavách v Sebranicích, čerpání vody
27. 4. 1998 požár lesa v Třemošné u vodojemu
20. 8. 1998 požár v obci Pohodlí, rodinný dům
13. 9. 2003 požár haly fy. Novabrik v Lezníku
6. 8. 2004 požár kolny ZD Dolní Újezd

 

Struktura SDH:

Počet členů:    
Muži:    
Ženy:    
Mladí hasiči:    
Starosta SDH František Klusoň
Sebranice 46, 569 62
Zástupce starosty Ladislav Kalánek
Sebranice 322, 569 62
Velitel SDH Jiří Kopecký
Sebranice 17, 569 62
Jednatel Jana Vomočilová
Sebranice 223, 569 62
Hospodář Jana Ondráčková
Sebranice 129, 569 62
Kronikář Jaroslav Zerzán
Sebranice, 569 62

 

Kam dál

 

FotogalerieFotogalerie

VideogalerieVideogalerie

FacebookFacebook

Obecní úřad

Život v obci

Kontakty a informace